Tanárok ismerkedtek a virtuális világ új vívmányival

Negyven bánáti általános iskolai tanár vett részt a mai informatikai továbbképzésen, amelyet a nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építőipari középiskolában tartottak meg. A Web kettes eszközök lehetőségei az oktatásban. Ezzel a címmel szervezett ma egynapos szakmai továbbképzést Nagybecskereken a Magyar Nemzeti Tanács.  Az MNT ezzel a magyar nyelven tanító bánáti pedagógusokat szeretné segíteni. Námesztovszki Zsolt, a képzés vezetője, MTTK, Szabadka: „A célja a továbbképzésnek az, hogy a pedagógusoknak egy olyan eszközt adjunk a kezükbe, amelyekkel hatékony órát tudnak tartani, tehát be tudják emelni ezt az osztályterembe. Akár interneten, akár számítógépen, akár okostelefonon használható.”