Játékos robotika

A Lego robotok alkalmazása az oktatásinformatikában címmel tartott telt házas előadást prof. dr. Námesztovszki Zsolt egyetemi docens, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettese a Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesületének legutóbbi összejövetelén, a Szakegyesületek és Társulások Szövetségének székházában.