Játékos robotika

A Lego robotok alkalmazása az oktatásinformatikában címmel tartott telt házas előadást prof. dr. Námesztovszki Zsolt egyetemi docens, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar pénzügyi és fejlesztési dékánhelyettese a Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesületének legutóbbi összejövetelén, a Szakegyesületek és Társulások Szövetségének székházában.

Korszerű eszközök az oktatásban

Doc. dr. Námesztovszki Zsolt, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK) tanára informatikával kapcsolatos tantárgyakat oktat a leendő tanítóknak és óvodapedagógusoknak, emellett az intézmény pénzügyi- és fejlesztésidékán-helyettese. Beszélgetésünk apropója egy új program volt, melyet a kar hallgatóival néhány vajdasági oktatási intézményben már bemutattak.

Szubjektív élménybeszámoló az I. szerbiai WRO-ról

A maileket visszakeresve, az első kapcsolatfelvétel május 27-én történt meg, ekkor már Pásztor István elnök úr megtette az első lépéséket és beszélt a magyarországi szervezőkkel az Edutus Egyetem vezetésével elkezdődött a szervezés. Vicsek Annamáriával és Szögi Zoltánnal jónak láttuk egy egyeztetést elvégezni és az MTTK-n (2019.június 28-án) 14 órára összehívtuk az érdekelt kollégákat. A nyári szünet ellenére, már az első körben láttuk az érdeklődést és a kollégák elhivatottságát. Az eseményre több mint 20 pedagógus, későbbi csapatvezető jelent meg. A kollégák jelezték, hogy érdekeltek, azonban komoly anyagi korlátok akadályozzák a munkájukat. Mint később kiderült csupán 3 iskolában volt megtalálható az eszköz (LEGO EV3 vagy WeDo), amellyel indulni tudnának a versenyre. A szerbiai nemzeti döntőt a magyarországi világdöntő előtt kellett megszervezni (Győr, november 8-10), hogy delegálhassuk oda az első helyezetteket. Így két lehetőség kínálkozott: 1. nagyon szűkös határidővel megszervezzük a szerbiai fordulót, vállalva azt, hogy a csapatok felkészületlenül jönnek  (a versenyszabályokat januárban hozták nyilvánosságra) 2. csak 2020-ban szervezünk nemzeti döntőt, vállalva azt hogy ellaposodhat az egész kezdeményezést. Az első opciót választottuk és amint később kiderült, nem volt rossz döntés.

Beszámoló az I. IKT az oktatásban konferenciáról

A konferencia gondolata először az MTA Domus ösztöndíjam megvalósításának tervezésénél merült fel, emellett folyamatosan jelentkezett az igény egy környező országok IKT témakörben otthonosan mozgó kutatóit és gyakorló pedagógusait összegyűjtő szakmai fórum megszervezésére a Vajdaságban. A tervezés első lépései után, a megvalósítás is elkezdődhetett, amikor az Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző KarTudományos Oktatói tanácsa és vezetése is támogatta az elképzeléseinket. A gyorsan kialakult szervező csapat elkészítette a rendezvény honlapját és a meghatározott elvek alapján meghirdette a konferenciát, felkérte a programbizottság tagjait, valamint meghívta azokat az előadókat, akik a későbbiekben a konferencia színvolát fogják biztosítani.

Az információs és kommunikációs technológiáról tartanak kétnapos konferenciát az MTTK-n

Az információs és kommunikációs technológia jelentőségéről, alkalmazásának eredményeiről tartanak előadásokat és műhelymunkákat Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző KaronAz információs és kommunikációs technológia jelentőségéről, alkalmazásának eredményeiről tartanak előadásokat és műhelymunkákat Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az eseményen hatvan beszámolót hallgathatnak meg a résztvevő pedagógusok.     Oktatási célból egyre több tanító, tanár alkalmazza a számítógépet vagy az internetet a tanórákon.

A számítógép és az internet kínálta lehetőségekkel ismerkedtek a pedagógusok Zentán

Gyakorló pedagógusok számára szervezett továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács szombaton a zentai Közgazdasági – Kereskedelmi Középiskolában.  A Web 2.0-ás eszközök alkalmazási lehetőségeiről tart egynapos továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács. Az Észak-Bácska és Észak-Bánát területéről érkező pedagógusok a számítógép és az internet kínálta lehetőségekkel ismerkedhettek meg. Námesztovszki Zsolt, egyetemi tanár: „A honlapkészítést fogjuk tanítani a legnépszerűbb honlapszerkesztő felület segítségével, a WordPress segítségével, Prezi prezentációkat fogunk készíteni, ami a prezentálásnak egy nagyon innovatív és hatékony módja mostanában. Moodle keretrendszerrel fognak a pedagógusok megismerkedni, ami egy online tanulási környezet, valamint a matematikában megjelenő Web 2.0-ás eszközöket is beemeltük a képzésbe.”

Tanárok ismerkedtek a virtuális világ új vívmányival

Negyven bánáti általános iskolai tanár vett részt a mai informatikai továbbképzésen, amelyet a nagybecskereki Nikola Tesla Villamossági és Építőipari középiskolában tartottak meg. A Web kettes eszközök lehetőségei az oktatásban. Ezzel a címmel szervezett ma egynapos szakmai továbbképzést Nagybecskereken a Magyar Nemzeti Tanács.  Az MNT ezzel a magyar nyelven tanító bánáti pedagógusokat szeretné segíteni. Námesztovszki Zsolt, a képzés vezetője, MTTK, Szabadka: „A célja a továbbképzésnek az, hogy a pedagógusoknak egy olyan eszközt adjunk a kezükbe, amelyekkel hatékony órát tudnak tartani, tehát be tudják emelni ezt az osztályterembe. Akár interneten, akár számítógépen, akár okostelefonon használható.”

Az online tanulásról tartottak előadást a szabadkai MTTK-n

Megtelt a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Díszterme szombat délelőtt. A több mint 70 résztvevő az online tanulás, illetve tanítás módszerei iránt érdeklődtek. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első alkalommal szervezett eLearning fórumot. Olyan aktuális kérdések kerültek megvitatásra, mint az online tanulás és tanítás lehetőségei. 

Téli Egyetem az MTTK-n

Mintegy kétszáz pedagógus vesz részt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és az MNT Téli Egyetemén. Három nap alatt tíz akkreditált képzést szerveznek. A pedagógusok egyebek mellett környezeti nevelés, interaktív matematika és elsősegély-továbbképzés kurzusokat is hallgathatnak. Az iskolákban sokszor fordul elő kisebb baleset. Fontos, hogy a pedagógusok felkészüljenek az ilyen esetekre.

A modern oktatási eszközökről és irányokról tartottak konferenciát az MTTK-n

A modern oktatási eszközökről és irányokról tartottak konferenciát Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megtartott Oktatástechnológia 2.0 elnevezésű konferencián. Az eseményen a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar másodéves hallgatóinak műhelymunkáit is bemutatták. Az oktatásban használható módszerek nem változtak, azonban a technológia fejlődésével kiegészültek újabb lehetőségekkel. 

Nyelv/Jezik/Language